การจัดส่งสินค้า

ทางร้านทำการจัดส่งทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ โดย Kerry ใช้เวลาจัดส่ง 2-3 วันทำการ หากเป็นการจัดส่งไปยังต่างประเทศ ทางร้านใช้บริการของบริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด โดยใช้เวลา 5-10 วันทำการ ขึ้นอยู่กับประเทศปลายทาง ในกรณีที่ลูกค้าได้รับสินค้าล่าช้า ลูกค้าสามารถติดต่อประสานงานกับทาง@leilacare ได้เลย ทางบริษัทจะช่วยติดตามและประสานงานกับบริษัทขนส่งให้ลูกค้าโดยเร็วที่สุด

การยกเลิกสินค้า

ทางร้านไม่มีนโยบายการยกเลิกสินค้าใดๆทั้งสิ้น นโยบายการคืนสินค้า ทางร้านไม่มีนโยบายคืนสินค้าใดๆทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีสินค้าหมดสต็อกทางร้านจึงจะดำเนินการคืนเงินแก่ลูกค้า

การคืนเงิน

1. กรณีลูกค้าชำระด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต – หากทางบริษัท ฯ ได้รับสินค้าคืนแล้ว ทางเราจะดำเนินการทำเรื่องเพื่อส่งคืนเงินตามธนาคารเจ้าของบัตร ภายใน 7-14 วันทำการ และหลังจากนั้นจะขึ้นอยู่กับเงือนไขของธนาคารเจ้าของบัตรจะดำเนินเรื่องต่อภายใน 30 – 45 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารนั้น ๆ หรือตามรอบการตัดบัตรของเจ้าของบัตร

2.หากลูกค้าชำระผ่านบริการ Internet banking – บริษัทฯจะดำเนินการคืนเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของท่านภายใน 7-14 วันทำการ ซึ่งชื่อบัญชีจะต้องตรงกับชื่อของผู้สั่งซื้อสินค้า หากชื่อไม่ตรงกันทางบริษัทฯจะขอเอกสารสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของบัญชีและของผู้สั่งซื้อสินค้า โดยเซ็นต์กำกับยืนยันว่า ผู้สั่งซื้อสินค้ายินยอมให้คืนเงินต่างบัญชี

หากพบปัญหาหรือมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ

ร้านไลลา (ห้อง G03/2 ชั้นใต้ดิน) 1693

เซ็นทรัลลาดพร้าว ถ.พหลโยธิน แขวงลาดพร้าว

เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

หรือเบอร์โทรศัพท์ +6664-635-6569

หรืออีเมล์ leila@leilaamulets.com

และทาง Line : @leilacare

Product added to wishlist