ทำไมต้องไลลา ?

    การพัฒนาการสร้างสรรค์งาน คือส่วนหนึ่งของทางบริษัทเราได้ทำมาร่วม 10 ปี การออกแบบและการพัฒนา คืองานที่ทางเราถนัด

เครื่องประดับที่มีประวัติมาช้านานและมีความเปลี่ยนแปลงบางอย่าง อาจจะต้องลดทอนไปบางส่วนตามกาลเวลา

แต่การคงรูปลักษณ์เดิมของศิลปะไทยจะไม่มีการปรับเปลี่ยนใดๆ ทั้งสิ้น.

 

    ความท้าทายในการปรับมุมมองของสังคมไทยจากรูปแบบเก่าสู่การยอมรับในวงกว้าง

ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและการควบคุมเรื่องราวของความเชื่อไม่ให้เกินหรือขาด

 

แต่โดยความเป็นจริงแล้วไม่ได้มีการลดทอนของความนิยมแต่เป็นเรื่องของการไม่เข้าใจและไม่กล้าที่จะแสดงออกในความสนใจ

โดยที่เครื่องรางของขลังสำหรับเราทุกๆคนนั้นล้วนต่างสัมผัสเรื่องเหล่านี้ตั้งแต่จำความได้ และกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตไปแล้วโดยไม่รู้ตัว.

 

 

 

ศิลปะ บำรุงจิตใจ

    การส่งเสริมจิตใจในทิศทางที่ถูก ไม่จมปลักในแง่ของอารมณ์มีความจรรโลง และเพิ่มพลงภายในจิตใจ

แต่ทุกสิ่งตั้งอยู่บนสติและคุณธรรม โดยที่ความงามทางวัฒนธรรมไม่ได้นำไปสู่ความงมงายโดยไม่ใช่สติปัญญา.

    ความเชื่อกับความหลงความใกล้เคียงนั้นไม่ต่างกันเท่าไร แต่การมีสติควบคู่และความเข้าใจ คือศิลปะของการใช้ชีวิตในอีกรูปแบบหนึ่ง.

Product added to wishlist