Leila Amulets พญาสี่หูห้าตา สีรมดำ
Leila Amulets พญาสี่หูห้าตา สีรมดำ
Leila Amulets พญาสี่หูห้าตา สีรมดำ
Leila Amulets พญาสี่หูห้าตา สีรมดำ

Leila Amulets พญาสี่หูห้าตา สีรมดำ

พญาสี่หูห้าตา สีรมดำ (พร้อมกำไลหินฟรีตามรูป)

การปรับแต่งสินค้า

หลังจากป้อนข้อมูลแล้วอย่าลืมกดปุ่ม 'บันทึกการเปลียนแปลง'
  • เพิ่มเติม มากสุด 250 ตัวอักษร
สีเครื่องราง
  • สีรมดำ
ขนาด
  • S
  • M
  • L
  • XL
฿2,990.00

 

พญาสี่หูห้าตา

สำนักสงฆ์สวนป่าม่อนพญาอินทร์

พระอินทร์ จำแลง แปลงกายมาช่วยเหลือชาวบ้านที่ตกทุกข์ได้ยากให้หากินง่ายแล้วนําเงินทองไปทะนุบำรุง พระพุทธศาสนาเพื่อสร้างบุญกุศลต่อไป พญา 4 หู 5 ตานั้น

ตามความเชื่อแล้วหากใครที่มีบูชาอยู่จะหากินง่าย หยิบอะไร จับอะไรเจริญงอกงาม เป็นเงินไปทองไปซะหมด เพราะ 4 หู 5 ตานั้นกินถ่านไฟ ถ่ายมาเป็นทองคำ

อีกความหมายนั้นหมายถึงเรื่องราว เรื่องเลวร้าย จะหาย กลับกลาย เป็นดี สี่หูและห้าตานั้นแสดงถึงหลักธรรมทางพุทธศาสนาคือ พรหมวิหาร 4 และศีล 5 ตามลำดับ

เป็นการให้คติแก่พุทธศาสนิกให้พึงรักษาและปฏิบัติหลักธรรมดังกล่าว

สี่หูเปรียบได้กับ พรหมวิหาร 4 หรือ พรหมวิหารธรรม เป็นหลักธรรมประจำใจเพื่อให้ตนดำรงชีวิตได้อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์เฉกเช่นพรหม เป็นแนวธรรมปฏิบัติของผู้ที่ผู้ปกครอง

และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ประกอบด้วยหลักปฏิบัติ 4 ประการ ได้แก่

1.เมตตา คือ ความรักใคร่ ปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุข มีจิตอันแผ่ไมตรีและคิดทำประโยชน์แก่มนุษย์สัตว์ทั่วหน้า

2. กรุณา คือ ความสงสาร คิดช่วยให้พ้นทุกข์ ใฝ่ใจในอันจะปลดเปลื้องบำบัดความทุกข์ยากเดือดร้อนของปวงสัตว์

3. มุทิตา คือ ความยินดี ในเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุข มีจิตผ่องใสบันเทิง ประกอบด้วยอาการแช่มชื่นเบิกบานอยู่เสมอ ต่อสัตว์ทั้งหลายผู้ดำรงในปกติสุข พลอยยินดีด้วยเมื่อเขาได้ดีมีสุข เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไป

4. อุเบกขา คือ ความวางใจเป็นกลาง อันจะให้ดำรงอยู่ในธรรมตามที่พิจารณาเห็นด้วยปัญญา คือมีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรมดุจตาชั่ง ไม่เอนเอียงด้วยรักและชัง

พิจารณาเห็นกรรมที่สัตว์ทั้งหลายกระทำแล้ว อันควรได้รับผลดีหรือชั่ว สมควรแก่เหตุอันตนประกอบ พร้อมที่จะวินิจฉัยและปฏิบัติไปตามธรรม

รวมทั้งรู้จักวางเฉยสงบใจมองดู ในเมื่อไม่มีกิจที่ควรทำ เพราะเขารับผิดชอบตนได้ดีแล้ว เขาสมควรรับผิดชอบตนเอง หรือเขาควรได้รับผลอันสมกับความรับผิดชอบของตน

ส่วนห้าตาเปรียบได้กับศีล5 ที่คงทราบดีกันแล้วทุกคน

5 รายการ
Product added to wishlist