Leila Amulets ท้าวหิรัญพนาสูร รุ่น เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี
Leila Amulets ท้าวหิรัญพนาสูร รุ่น...
Leila Amulets ท้าวหิรัญพนาสูร รุ่น...
Leila Amulets ท้าวหิรัญพนาสูร รุ่น...
Leila Amulets ท้าวหิรัญพนาสูร รุ่น...

Leila Amulets ท้าวหิรัญพนาสูร รุ่น เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี

ท้าวหิรัญพนาสูร รุ่น เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี

(พร้อมกำไลหินฟรีตามรูป)

การปรับแต่งสินค้า

หลังจากป้อนข้อมูลแล้วอย่าลืมกดปุ่ม 'บันทึกการเปลียนแปลง'
  • เพิ่มเติม มากสุด 250 ตัวอักษร
สีเครื่องราง
  • สีทองล้วน
สีกรอบ
  • สีดำ
  • สีเงิน
  • สีทอง
ขนาด
  • S
  • M
  • L
  • XL
฿3,990.00

 

ท้าวหิรัญพนาสูร รุ่น เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี

พิธีมหาเทวาภิเษก วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 ณ ศาลท้าวหิรัญพนาสูร

โดย พระครูวิศิษฏ์พิทยาคม (หลวงพ่อ วราห์ ปุญญวโร) วัดโพธิทอง

พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ (หลวงพ่อ อิฏฐ์ ภทฺทจาโร) วัดจุฬามณี

พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ

ตำนานกล่าวว่า ในปี พ.ศ.2449 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้ทรงเสด็จประพาสมณฑลพายัพ ซึ่งในเส้นทางดังกล่าวนั้นเป็นป่าเขา ไม่มีถนนหนทางดังปัจจุบัน
มีความอันตราย และมีโรคภัยต่างๆ เหล่าข้าราชบริพาร เกิดความหวาดหวั่นเกรงกลัวต่อภัยอันตรายในป่า ภายหลังได้มีข้าราชบริพารชั้นผู้ใหญ่ เกิดนิมิต ฝันเห็นบุรุษผู้หนึ่ง
มีลักษณะ รูปร่างสูงใหญ่ล่ำสัน นามว่า ‘หิรันย์’ เป็นอสูรผู้ตั้งมั่นในสัมมาปฏิบัติ จะคอยติดตามดูแลระวังมิให้ภยันตรายมากล้ำกรายพระองค์ และข้าราชบริพาร
ครั้นทรงทราบความเช่นนั้น เมื่อเสด็จไป ณ แห่งใดจะทรงมีพระราชดำรัสให้จัดธูป เทียน และ ให้ตั้งเครื่องสังเวยในทุกที่ ซึ่งปรากฏว่าการเสด็จประพาสในครั้งนั้นก็ราบรื่นปราศจากอันตรายใดๆ ทั้งปวง
รวมทั้งไม่มีผู้ใดป่วยไข้ได้เจ็บ ทำการใดก็เป็นไปโดยสวัสดิภาพ ปัจจุบัน องค์ท้าวหิรัญพนาสูร ประดิษฐานอยู่ ณ ศาลเทพารักษ์ พระราชวังพญาไท
(ภายในศาลบริเวณด้านหลังโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ใกล้กับพระราชวังพญาไท) โดยจะมีผู้คนจำนวนมากเดินทางไปกราบไหว้อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้โดยส่วนใหญ่ มักจะขอในเรื่องของสุขภาพ หรือการรักษาจากอาการป่วยให้หายโดยเร็ว แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตราย
รอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ บรรเทาอาการป่วยที่หนักให้เบาบางลง รวมถึงยังมีความเชื่อในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ด้านโชคลาภ เงินทองอีกด้วย

5 รายการ
Product added to wishlist